»звлечени¤ из «ј ќЌа ” –јѓЌ»
в≥д 23 грудн¤ 1993 року N 3792-XII

≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 75/95-¬– в≥д 28.02.95)

ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права

–озд≥л I
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя


1. ÷им «аконом охорон¤ютьс¤ твори у галуз≥ науки, л≥тератури ≥ мистецтва, а саме:

2. ѕ≥дл¤гають охорон≥ за цим «аконом ¤к обнародуван≥, так ≥ необнародуван≥ твори в галуз≥ науки, л≥тератури ≥ мистецтва, незалежно в≥д њх призначенн¤, жанру, достоњнства, обс¤гу, мети (осв≥та, ≥нформац≥¤, реклама, пропаганда, розваги тощо), а також способу в≥дтворенн¤, виражен≥ в усн≥й, письмов≥й чи будь-¤к≥й ≥нш≥й форм≥.

—татт¤ 9. ¬иникненн¤ ≥ зд≥йсненн¤ авторського права
1. ¬иникненн¤ ≥ зд≥йсненн¤ прав, передбачених цим «аконом, не вимагаЇ виконанн¤ будь-¤ких формальностей.
2. ќсоба, ¤ка маЇ авторське право, дл¤ спов≥щенн¤ про своњ права може використовувати знак охорони авторського права, ¤кий вм≥щуЇтьс¤ на кожному прим≥рнику твору ≥ складаЇтьс¤ з латинськоњ л≥тери — у кол≥ - (—), ≥мен≥ (найменуванн¤) особи, ¤ка маЇ авторське право, ≥ року першоњ публ≥кац≥њ твору.
3. ќсоба, ¤ка маЇ авторське право або будь-¤ку виключну правомочн≥сть на тв≥р, дл¤ св≥дченн¤ про авторство на обнародуваний чи необнародуваний тв≥р, про факт ≥ дату опубл≥куванн¤ твору чи про договори, ¤к≥ зач≥пають права автора на тв≥р, у будь-¤кий час прот¤гом терм≥ну охорони авторського права може його зареЇструвати в оф≥ц≥йних державних реЇстрах.
Е

—татт¤ 18. ¬≥льне в≥дтворенн¤ комп'ютерних програм
1. Ѕез дозволу автора чи ≥ншоњ особи, ¤к≥й належить авторське право на комп'ютерну програму, ¤кщо ≥нше не визначено в договор≥, дозвол¤Їтьс¤ зд≥йснювати так≥ д≥њ:

¬казаний прим≥рник комп'ютерноњ програми або њњ адаптац≥¤ не можуть використовуватись з ≥ншою метою, н≥ж передбачено у цьому пункт≥, ≥ п≥дл¤гають знищенню у випадку, коли продовженн¤ волод≥нн¤ комп'ютерною програмою перестаЇ бути законним;

2. јвтор або ≥нша особа, ¤к≥й належить право на використанн¤ прим≥рника, може без дозволу особи, ¤к≥й належить право власност≥ на комп'ютерну програму, спостер≥гати, вивчати, а також досл≥джувати (перев≥р¤ти) функц≥онуванн¤ комп'ютерноњ програми з тим, щоб визначити ≥дењ та принципи, ¤к≥ лежать в основ≥ будь-¤кого елемента комп'ютерноњ програми, за умови, що це робитьс¤ в процес≥ виконанн¤ будь-¤коњ д≥њ по завантаженню, показу, функц≥онуванню, передач≥ чи запису в пам'¤ть (збереженню) комп'ютерноњ програми.
3. ¬≥льна декомп≥л¤ц≥¤ комп'ютерноњ програми допускаЇтьс¤ дл¤ в≥дтворенн¤ коду та перекладу його форми з метою одержанн¤ ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл¤ дос¤гненн¤ взаЇмод≥њ незалежно створеноњ комп'ютерноњ програми з ≥ншими комп'ютерними програмами, за умови, що:

4. ”мови пункту 3 ц≥Їњ статт≥ не допускають, щоб одержана в результат≥ декомп≥л¤ц≥њ ≥нформац≥¤:

5. ”мови пункт≥в 3 ≥ 4 ц≥Їњ статт≥ не повинн≥ необгрунтовано завдавати шкоди законним ≥нтересам ос≥б, ¤ким належить право на декомп≥льовану програму, а також нормальн≥й експлуатац≥њ комп'ютерноњ програми.

2.  р≥м в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, ст¤гненн¤ прибутк≥в, суд, арб≥тражний суд за порушенн¤ авторського права або сум≥жних прав ст¤гуЇ штраф у розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в в≥д суми, присудженоњ судом на користь позивача. —ума штраф≥в направл¤Їтьс¤ у встановленому законодавством пор¤дку до в≥дпов≥дних бюджет≥в.
3. ѕорушник авторського права ≥ сум≥жних прав зобов'¤заний в≥дшкодувати особам, ¤к≥ мають авторське право ≥ сум≥жн≥ права, моральну шкоду в розм≥р≥, що визначаЇтьс¤ судом.

ѕрезидент ”крањни     Ћ.  –ј¬„” 
м.  ињв, 23 грудн¤ 1993 року
N 3792-XII

Hosted by uCoz